Елементи на ЕВС – Евро

Пускането в обръщение наевропейската парична единица от 1.01.2002 г.е съпроводено с редица подготвителни работи във връзка с производството на банкноти и монети, както и предприе­мането на мерки за контрол върху качеството и защитата срещу фалшификации. Част от подготовката за въвеждане на еврото е и организирането на кампания от масмедиите, съсредоточена върху: *представянето на банкнотите и […]

Елементи на ЕВС – Евро Read More »