Структурни фондове

1)Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)- насочен към производствени инвестиции, инфраструктура и развитие на дребния бизнес; 2)Европейски социален фонд (ЕСФ)- осъществяващ подпомагане за професионална квалификация и създаване на работни места; 3)Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ЕФОГСС), подкрепящ мерките за селско развитие; 4)Финансови инструменти за ориентиране на риболова (ФИОР)- насочени   към   структурно   […]

Структурни фондове Read More »