svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Сделки на пазара на гише

Сделки с ценни книжа се сключват и извън фондовите борси*. Извънборсовият пазар възниква в началото на 70-те години. На него не съществува изискването за обособяване на специално място, на което да се сключват сделките с ценни книжа. Търговията не се съсредоточава в определена сграда, помещение и не протича в точно определено време.

Една от страните по сделка на пазара на „гише“ е дилър.

Чрез непосредствен контакт

Read More

Устройство и дейност на фондовите борси

На борсите се дават много различни определения, повечето от които са малко или много хиперболизирани. Тя бива наричана по различен начин: „пазар на пазарите“, „мотор“ или „нервен център“ на либералната стопанска система, „резервоар на капитали“, „барометър“, „пулс“, „сърце“, „ядро“, „пророк“ на пазарната икономика. Във всички тези квалификации има по нещо вярно. Даже в по-свободните интерпретации като „водовъртеж на милиарди долари и на милиони човешки съдби“, „Монте Карло без музика“,…

Read More

Видове фондови борси

1/ Според формата на капитала ФБ бива:
– борса учредена и функционираща с частен капитал(частна борса). Типичен пример са фондовите борси от англо-американски тип. Те са акционерни дружества.
– борса учредена и функционираща с държавен капитал(държавна борса). Такъв тип са немските борси или т.нар. борси от европейски тип или континенталски тип. Те са юридически лица.
2/ Според формата и организация на контрол ФБ бива:
– ФБ изградени и функциониращи…

Read More