фирмени интереси

Етапи на капиталовото бюджетиране

Капиталовото бюджетиране налага инвестирането в инвестиционни проекти, характеризиращи се с позитивна проектна възвъщаемост. Основната цел на капиталовото бюджетиране е защитата на стратегическите фирмени интереси и подбора и реализацията на най-добрите проекти. Етапи през които преминава капиталовото бюджетиране: инвестиционно сканиране и подбор – събиране на идеи, като се елиминират неподходящите проекти. Формиране на предложения – обхваща […]

Етапи на капиталовото бюджетиране Read More »

Инвестициите – основа на растежа и богатството

Рационалното управление на парите е свързано със стремежа на индивидите да влагат парите си в активи, които носят повече пари и увеличават богатството. Инвестицията е понятие, което обединява в себе си всички измерения на рационалното управление на парите. Инвестицията е всяко влагане на пари, което гарантира определена възвращаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. Инвестициите

Инвестициите – основа на растежа и богатството Read More »