Капиталова политика на фирмата

Факторите , които влияят върху политиката на капиталовата структура са: – сезонните изисквания към капитала – структура на активите – доходност свързана с оборота на ликвидните активи – позициите на мениджърите и акционерите – оценката на заемодателите и специализирани звена за измерване на риска – достъпът до капиталовите пазари и условията Освен главна цел за […]

Капиталова политика на фирмата Read More »