Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата

Коефициенти за възвращаемост – обща възвращаемост на активи Чист доход+Финансови разходи/ Актив – възвращаемост на собствени капитали Чист доход на обикновени акционери/ Акционерен капитал – възвращаемост от инвестиции Текуща печалба/ Инвестиции Финансова стратегия на фирмата – в условията на пазарна икономика икономическите агенти влагат капитала си в обекти, които би могло да донесат максимална печалба.Те […]

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата Read More »