svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Финансово състояние на предприятието

Информационни източници за оценка на финансовото състояние. Показатели за оценка на ликвидността, платежоспособността, риска и ефективността и рентабилността.

 Финансово състояние на предприятието. Информационни източници за оценка на финансовото състояние.

 Финансовото състояние на предприятието е интегрален израз на неговото комплексно функциониране.

 Финансовия мениджър е длъжен да извършва анализ и да оценява резултатите от дейността по капиталовото бюджетиране, финансирането и дивидентната политика. Това е необходимо, за да се знае точно какво е…

Read More