Нона Караджова е получила одита на Сметната палата за финансовото управлние на ПУДООС

Докладът за резултатите от одита на Сметаната палата за финансовото управление на Предприятието за управлние на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е получен от министър Нона Караджова в качеството й на председател на Управителния съвет, както и от изпълнителния директор на ПУДООС Галина Симеонова. По рано днес докладът беше внесен в Народното събрание. […]

Нона Караджова е получила одита на Сметната палата за финансовото управлние на ПУДООС Read More »