svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
WellsFargo Online Brokerage

Wells Fargo and Company (NYSE: WFC) е $272 милиардно обединение предлагащо финансови услуги като банкови услуги, застраховане, инвестиране, и клиентски финансови услуги в 6000 магазина.

Онлайн инвеститорската част Wells Fargo Online Brokerage е част от Wells Fargo Investments, LLC (WFI). Клиентите могат да търгуват с акции, опции, и повече от 7000 взаимни фонда. Имат достъп до новини, проучвания, реалновременни котировки, тревоги, данъчни и счетоводни услуги през 24/7 с…

Read More

Институционални и организационни аспекти на инвестиционният мениджмънт.

Капиталовият пазар е изграден от:
– специализирани финансови институции(банки) и брокери
– инвестиционните институции, отделните инвеститори и фирми, които използват пазара и купуват финансови услуги.
Голяма част от фирмите осъществяват управление на собствени портфейли от ценни книжа като прибягват до услугите на специализираните инвестиционни институции.
Познати са 4 типа инвестиционни институции:
– пенсионни фондове
– застрахователни компании
– инвестиционни тръстове – това са държавни компании, чиито бизнес е покупка на акции от…

Read More

Облагаеми доставки и освободени доставки

Облагаеми доставки

Освен в случаите, в които в този закон е предвидено друго, облагаемите доставки са всички доставки на стоки или услуги, когато са извършени от данъчно задълженото лице  и са с място на изпълнение на територията на страната, и износът от данъчно задълженото лице.

Освободени доставки

При условията на този закон освободени са:

–         доставки свързани със земя

Read More