svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Международни валутно-финансови и кредитни инсититуции. Европейска валутна интеграция

Към международните валутно-финансови институции се отнасят: МВФ,Световната банкова група, както и отделните валутно-финансови фондове и регионални банки.МВФ е създаден с решение на конференцията в Бретън-Уудс през 1944г.и е водеща световна валутно-фин. институция. Основните цели на Фонда са следните: развиване на м/унар.валутно сътрудничество; съдействие за стабилността на валутите; подпомагане балансирания растеж на м/унар. търговия; стимулиране образуването на многостранна система за разплащания м/у отделните страни;поддържане на равновесие…

Read More

Парично предлагане (ПП)

Изясняване на ПП е свързано с разкриване потребностите на субектите, търсещи пари и какво въздействие оказрват парите при тяхното въвеждане в икономиката.

Като цяло управлението на парите в “нормални” обстоятелства се осъществява от ЦБ. ЦБ и специалистите по банков мениджмънт могат да обяснят и определят мащабите на ПП на базата на кредитния, депозитния и паричния мултипликатор. Това са и трите основни инструмента за управлението…

Read More

ЕЦБ и националните централни банки могат да осъществяват и външни операции

-създаване на отношения с централни банки и финансови институции на други страни и международни организации;

-да придобиват и продават чрез спот и форуърдни сделки всички видове валутни активи и ценни метали, вкл. ценни книжа и други видове активи;

-да поддържат и управляват активи съобразно чл. 23 от Статута;

-да  осъществяват всички  видове  банкови транзакции с трети страни и международни организации, вкл. операции…

Read More

Милен Велчев: Правителството трябваше да се разплати с бизнеса

Уважавам Илиян Михов като специалист и експерт, декларира Милен Велчев – министър на финансите в кабинета на НДСВ в предаването „Неделя 150″ на БНР.
„Условия за влизане в чакалнята на еврозоната няма. Има 5 условия за влизане в еврозоната. Ние дотук сме отговорили на всички неформали изисквания в тази област“, коментира Велчев.
Трудно е да се каже какви ще бъдат последиците от това, което става в Гърция за еврото, но Гърция…

Read More

Желева: Всички съмнения за мен и моя съпруг са измислици

Всички съмнения за мен и моя съпруг са измислици. Няма какво да крия. Декларирала съм всичко, което съм трябвало да декларирам. На публичната сцена от 2007 година. Това заяви кандидатът за български еврокомисар Румяна Желева на изслушването й пред депутатите от Европейския парламент. Към нея бе отправен въпрос за конфликт на интереси и некоректна данъчна декларация.
„Не коментирам слухове, които се появяват в пресата и слухове за личния ми живот“, допълни Желева….

Read More