svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Завладяване на пазара на ценни книжа

При различните стратегии за завладяване на пазара важно значение имат целите и задачите, които си поставя финансовия мениджър тогава, когато се ангажира с пазара на ценни книжа. Не без значение е търсенето на подходящи техники за измерване на риска, както и конкретните стратегии, които инвеститорът може да използва.
Когато даден инвеститор претендира, че се е наложил на пазара, той най-често иска да каже, че е реализирал по-високо равнище на възвращаемост…

Read More

Финансово състояние на предприятието

Информационни източници за оценка на финансовото състояние. Показатели за оценка на ликвидността, платежоспособността, риска и ефективността и рентабилността.

 Финансово състояние на предприятието. Информационни източници за оценка на финансовото състояние.

 Финансовото състояние на предприятието е интегрален израз на неговото комплексно функциониране.

 Финансовия мениджър е длъжен да извършва анализ и да оценява резултатите от дейността по капиталовото бюджетиране, финансирането и дивидентната политика. Това е необходимо, за да се знае точно какво е…

Read More