svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Растежът и работните места отблизо

Европейският съвет от пролетта на 2006 г. не скри факта, че шест години след началото на Лисабонския процес резултатите са смесени. Поради това той реши да се заеме с проблемите, свързани с продължаващата висока безработица в много страни от ЕС, и да пренасочи приоритетите на ЕС към постигането на растеж и създаване на работни места. За да направи икономиките си по-производителни и да укрепи социалното…

Read More

Datek

Datek е пионер в областта на онлайн инвестирането. В началото Datek вярваха, че всеки инвеститор има право на пряк достъп до финансовите пазари и това е начина и технологията то да бъде осъществено.

Datek Online Brokerage Services LLC (Datec Online), е ядрото на бизнеса развиван от Datek Online Holdings Corp. и е е една от най-бързо развиващите се онлайн брокерски фирми. Докато инвеститорите все повече стават несамостоятелни относно…

Read More