svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Учение за Платон.Обща характеристика

Учението на Платон не е изложено систематично по предмети. Всички негови съчинения поставят най-различни проблеми и много често твърденията в едно съчинение по даден проблем не се съгласуват с твърденията в другите съчинения по този въпрос. Въпреки това, учението му е цялостно, завършено и всеобхватно: обхваща проблемите за Бога, за външния свят и за вътрешния духовния свят на човека.

Философията на Платон съчетава в…

Read More

Източници за изучаване на античната Философия

Главен и най-сигурен източник за изучаване на античната философия на миналото представляват съчиненията на самите философи. За жалост от цялата древна гръцка философия са запазени цели само съчиненията на Платон /почти всички/ и на Аристотел /около половината/.

Ето защо втори източник се явяват запазените фрагменти, или отделни откъси-мисли, изречения от съчиненията на философите. Такова съчинение от философските фрагменти за научно използване е направил най-напред…

Read More

Философия и обществен живот

На въпроса за отношението между философията и обществения живот има различни възгледи. Едни считат философията абстрактна мъдрост, откъсната от живота, която не само няма практическо приложение, но се явява направо вредна, отклоняваща човека от преките задължения.

Други твърдят обратното-животът представлява нещо недостойно за изучаване за сериозния човек, тъй като е изпълнен с противоречия, животински страсти и кървави борби.

Наред с тези крайни едностранчиви…

Read More