Конкуренция между търговските банки и банков риск

Тя се осъществява в областта на: Влоговата политика; кредитната дейност; предоставените услуги; управлението на разходите; печалбите и дивидентите; маркетинга и рекламата; иновациите в банковото дело; кадрите (банковите специалисти); мрежата от обслужващи клонове, филиали, офиси. Банковата дейност винаги е свързана с определен риск. Общ риск – произтича от цялостното икономическо, социално и политическо състояние на страната …

Конкуренция между търговските банки и банков риск Read More »