Определяне на митническата облагаема стойност

Митническата облагаема стойност се изчислява чрез вземане предвид производствените разходи  и печалбата на стоката. Митническата облагаема стойност е данъчната стойност при определяне на митните сборове. Юридическите лица трябва да представят митническа декларация, в която се посочва митническата облагаема стойност.  При определяне на митническата облагаема стойност чрез изчисление не трябва да се допуска: за основа да …

Определяне на митническата облагаема стойност Read More »