Теоретически основи на бюджета

Теоретически основи на бюджета. Може да се каже, че: бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата; Държавният бюджет предвижда и упълномощава в законодателна форма разходите и ресурсите на държавата; бюджетът е важен елемент за организиране и определяне на бъдещето; бюджетът обикновено съдържа финансови данни за следващата година, …

Теоретически основи на бюджета Read More »