Депутатите разглеждат искане за налагане на мораториум върху царските имоти

София. Депутатите разглеждат проект за решение за налагане на мораториум върху експлоатационната и строителната дейност, както и върху действията на разпореждане със сгради, поземлени имоти, земеделски земи, гори и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I …

Депутатите разглеждат искане за налагане на мораториум върху царските имоти Read More »