Карнавалът през вековете

За германците карнавалът е петият сезон на годината, защото той настъпва със същата закономерност, както и останалите четири. Как е възникнал карнавалът и на какво се дължат регионалните различия в празнуването?Наименованията му често са различни: Карнавал, Фастнахт, Фазенахт, Фашинг или Карневале. Във всички случаи обаче става дума за време на буйни веселия, преливащи от жизнерадост …

Карнавалът през вековете Read More »