svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Европейската заповед за задържане

Европейската заповед за задържане, която е в сила  от януари 2004 г., се въведе, с цел да замести дългите процедури за екстрадиране.

Международната престъпност и тероризмът не признават националните граници. Това означава, че за да се справи ефективно с тях, ЕС трябва да разработи обща наказателна политика, тъй като сътрудничеството между съдилищата в различните държави може да бъде възпрепятствано от различните  дефиниции за престъпни деяния, с…

Read More

Към създаване на зона на европейското правосъдие

В момента в Европейския съюз работят много различни съдебни системи, всяка в границите на съответната държава-членка. Ако ЕС желае неговите граждани да имат еднакво разбиране за правосъдие, съдебната му система трябва да  бъде за тях улеснение в ежедневието, а не допълнителна тежест.

Най-значимият пример за практическо сътрудничество в тази област е дейността на Евроюст, централната координационна структура, създадена в Хага през 2003 г. Нейната задача е…

Read More

Характеристика на бизнес фалита

Характеристика на бизнес фалита – той се състои от 2 части:
– икономически фалит – означава , че разходите надвишават приходите т.е. вътрешната възвращаемост от инвестициите е по-ниска от величината на авансирания капитал.
– финансов фалит – означава , че има несъстоятелност.Фирмата не е в състояние да върне в срок своите задължения.
Неплатежоспособност и банкрут – когато нетната стойност е по-малка от изискуемия пасив.
Причините за фалита може да…

Read More

Показатели за оценка на рентабилността

Чрез тях се установява ефективността от използването на активите на фирмата. Значението на тези показатели следва да се интерпретира с отчитане степента на риска на дадена стопанска дейност. Една фирма може да има по-висока стабилност от средната, обаче ако степента на риска още повече се отклонява от средното равнище, реалната й ефективност (възвръщаемост) ще е относително по-лоша.

 Основни показатели са:

 Рентабилността на приходите…

Read More

Закриват единствената издателска къща на българите в Сърбия

През следващия месец ще бъдем принудени да обявим фалит на Издателство „Братство“ в Ниш, с което ще бъде закрита единствената издателска къща на българите в Сърбия, пише в официалното си съобщение до медиите директорът на издателството Небойша Иванов.
От 1 февруари, след 50 години работа и съществуване ще бъде прекратено издаването на вестник „Братство“, на детското списание „Другарче“ и списанието за култура „Мост“. Това ще доведе до пълно прекратяване на…

Read More