svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Данък за възстановяване и данъчни документи

Данък за възстановяване – когато за определен данъчен период общата сума на данъчния кредит превишава общата сума на начисления ДДС, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване.

Данъчни документи. По смисъла на този закон това са.

–         данъчна фактура

–         данъчни известия към данъчна фактура

–         опростена фактура

–         известия към опростена фактура

Данъчните документи се издават…

Read More

Традиционни разграничения и класификации на данъка.

Традиционната класификация обикновено започва с общоизвестното разграничаване на данъците на преки и косвени. Най – общо може да се каже, че преки са данъците, които са определени годишно върху собствеността, професията или дохода.

Класическото виждане за преките или непреките данъци е отразено в редица финансови документи, свързани с данъчната практика на 18 век. В тези документи се отбелязва, че преките данъци обхващат както поземленото,…

Read More

Безналичните плащания в банковата практика

Обща характеристика на безналичните плащания

Предимства: Технически безналичните плащания стават чрез прехвърляне на пари от сметката на платеца по сметката на получателя. Предимствата на безналичните плащания са:

?      намаляват се разходите по осъществяване на паричното обръщение

?      съкращава се значително платежният процес

?      създава се по-голяма сигурност в разплащателния процес

Плащанията могат да се разделят на две групи:

?      в рамките на страната

?      с чужбина ( с контрагенти от друга страна)

Плащанията се извършват…

Read More