svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Законна ипотека

Законът допуска в изрично посочени от него случаи и като изключителна облага за известна категория кредитори да се извърши направо по силата на закона вписване на ипотека за обезпечаване на едно тяхно вземане. ЗЗД урежда 2 вида законни ипотеки:
а) ипотека на отчуждителя (продавача) – чл.168 ЗЗД. Този, който отчуждава недвижимия си имот може да не получи всичко, което му се дължи. От отчуждителната сделка той…

Read More

Кратка история на анатомията на човека

Първите писменни данни, касаещи строежа на чов. тяло се намират в трактата на фараона  Афотис – син на основателя на Египетската династия през 33в. пр. Хр. В китайската книга „Неицзин” писана между 9 – 7в. се споменава за сърцето, черния и белите дробове и др. чов. органи. В индийската книга „Аюрведа” (знание за живота) от 9 – 3в пр. Хр. Се съдържат сведения за мускулете…

Read More