svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Природни дадености на Австрия

Страната има площ 83,86хил.кв.км . Граничи / в км / с Германия – 815 , Чехия – 368 , Словакия – 115 , Унгария – 356 , Словения – 330 , Италия – 415 , Лихтенщайн – 35 и Швейцария – 168 . Източните Алпи и техните предпланини заемат около 70% от територията . Най-високата точка е връх Гросглокнер – 3798м . Източните части са равнинни – Среднодунавската равнина…

Read More