svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Сключване на договора

Когато предложението се приеме тогава се постига съгласие м\у двете страни.
Съгласие (consensus) наричаме съвпадането на волеизявлението на двете страни по съдържанието.Липсата наричаме разногласие(dissensus).То трябва да обхваща всички съществени страни на д-ра. Но, ако трябва да се постигне и съгласие и по несъществените елементи, то тогава съгласието по тях НЕ води до сключване на д-ра.Несъгласието м\у страните може да бъде явно и скрито-волеизявленията се отличават.
Момент на…

Read More