svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Одобриха се промените в правилата на Договорен фонд “Райфайзен (България) фонд Защитена инвестиция в Евро”

Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ взе решение, с което се издаде одобрение на УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София, на промените в Правила на договорен фонд, Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ “Райфайзен (България) фонд Защитена инвестиция в Евро”, приети на заседания на Управителния съвет на УД „Райфайзен Асет…

Read More

Видове сделки

Според броя на волеизявленията правните сделки се делят на:
Едностранни правни сделки – е тази, която съдържа в своя ФС волеизявлението само на едно лице. Без значение е в този случай дали имаме волеизявление, което се нуждае от приемане или не. Тук се включват 2 вида волеизявления: такива, които засягат само правната сфера на изявителя на волята и такива, които засягат правната сфера на трето лице,…

Read More