svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Български млечни продукти са включени в Европейската номенклатура за възстановявания при износ в трети страни
Български млечни продукти са включени в Регламент № 326/ 2010 на Европейския съюз за въвеждане на номенклатурата на селскостопанските продукти,  подлежащи на възстановявания при износ в трети страни.

Продуктите, които са включени, са от трите типа кашкавал – от краве, овче и козе мляко. Номенклатурата на възстановяванията предвижда млечните продукти да отговарят на условията за отпускане на възстановяване при износ, ако изпълняват минималните изисквания по отношение…

Read More

Търсене в Интернет

Ако не успеете да намерите желаната информация, използвайки познанията от предишната секция, е добре да се обърнете към онлайн услуга, която да намери тази информация вместо Вас. С течение на времето са се наловили три вида такива услуги: директорийни, машини за мета търсене и пълзачи.

Първият пълзач бе създаден през 1993г. и се наричаше World Wide Worm. Той пълзеше от един на друг сайт, индексирайки всички страници и…

Read More

Потребителско поведение в условията на неопределеност и доходът като ограничител на потребителското търсене

Характиристиките на неопределеността са свързани с обстоятелството, че: 1.Вероятността е израз на възможността дадено явление да се сбъдне, изразено като число м-у 0 и 1. В ик с-ма повечето явления имат вероятност м-у 0 и 1; 2.Когато променливите приемат отделни значения, в резултат влиянието на някаква специфична вероятност се формират “случайни променливи”; 3.Очакваната стойност за група от вероятности е сума от стойностите на случайните променливи…

Read More

Издирва се обувката на Пепеляшка

Почти целият британски град Бристол е облепен с обяви и снимка на изгубена обувка. Луис Бон от Бристол залепила на всички възможни витрини в града обява, в която пише, че търси обувка с шарки на леопардова кожа, 39-ти номер.

Обувката е „видяна“ за последен път, когато тя е излязла заедно със съпруга си. След като високите обувки направили мазоли на краката на Луис, тя ги е събула и прибрала в чантата си. В къщи обаче забелязала, че в чантата има…

Read More