svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Особеностти на недействителността при търговските сделки

Търговската сделка ще бъде недействителна когато страда от порок към момента на сключването й. Възможно е за действителността на търговската сделка да бъде необходимо разрешение или одобрение на държавен орган. Волеизявлението на държавния орган няма самостоятелен характер, а се напластява, към волеизявленията на станите, които се смятат за основни, следователно при липсата на такова волеизявление търговската сделка ще се смята за недействителна. За действителността на…

Read More