svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Системи за търговия с ценни книжа

Освен организационната структура на пазара върху сключването на сделките с ценни книжа влияе и техническият начин за установяване на връзка между непосредствените (действителните или техни представители) страни по сделките. Докато типът пазар дава отговор на въпроса какъв е механизмът на връзка между купувача и продавача на ценни книжа: чрез дилър, брокер или аукционатор, то системата за търговия дава ин­формация за техническото решение на контакта между участниците на отделните типове…

Read More