svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Зайча сянка, вилина метла, аспаржа — Asparagus officinalis L. Сем. Кремови — Liliaceae

Разпространение. Расте по тревистите места, из ливадите, храсталаците и горите в цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни и силно разклонени стъбла, които достигат на височина до 1,5 м. Коренището е месесто, хоризонтално, слабо разклонено; при ва­риетета Altilis L. то се използува за храна. Листата са във вид на люспи, като от пазвите се развиват снопчета от- тънки зелени клончета, заменящи същинските листа, разположени прешлено-видно. Растението е…

Read More

Горицвет, слети коса — Adonis vernalis L Сем. Лютикови — Ranunculaceae

Разпространение. Расте по ливадите, пасищата, поляните, каменливите и варовитите почви из цялата страна.

Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см стъбло, слабо разклонено в основата и обвито с черни люспи.

Коренът е едър, тъмносив и къс. Листата са сложно перести, при­седнали, полуобхващащи стъблото. Цветовете са разположени поединично по върховете на стъблата, обагрени са злаистожълто, като чашката е петлистна, венчето — 15—20-листно и тичинките — многобройни….

Read More

Глухарче, глушина, радика — Taraxacum officinale Web. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Расте по тревистите и песъчливите места, край потоците и пътищата в парковете и градините нався­къде из страната.

Описание. Многогодишно тревисто растение със слабо разклонен месест корен, от който се развиват листата във форма на розетка. Те са продълговато ланцетни, едро назъбени и с раз­личен размер. От средата на розетката се развива голо и кухо без-листно цветоносно стъбло, високо до 30 см, завършващо с цветна кошничка, която е…

Read More

Водна детелина, горчивче, богородична лъжичка, блатен трилистник — Menyanthes trifoliata L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae

Разпространение. Среща се из блатистите, мочурливите и торфените места до 2000 м н. в. главно в Южна България.

Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см безлистно стъбло и дълго, пълзящо, членесто коренище. Листата са сочни, триделни, обратно яйцевидни, с дълги дръжки, които в основата си са разширени във влагалище. Отгоре са по-тъмнозелени. Цветовете са бели или розови, събрани в гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Чашката…

Read More

Великденче, гергьовденче — Veronica officinalis L. Сем. Живеничеви — Scrophulariaceae

Разпространение. Расте из храсталаците, горите и треви­стите места из цяла България.

Описание. Многогодишно тревисто растение с приповдигащо се стъбло, дълго до 30 см, и пълзящо коренище. Листата са назъбени, яйцевидни или елипсовидни, стеснени при основата си в къса дръжка. Цветовете са бледосини, като цветните дръжки са по-къси от чашките, и са събрани в гроздовидни съцветия. Всяко цветче се състои от четирилистна чашка с четирилистно венче в 2 тичинки….

Read More

Бял равнец, еневичка, сечена трева — Achillea millefolium L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Белият равнец се среща край пъти­щата, в нивите, горите и поляните до 1500 м н. в., навсякъде из България.

Описание. Многогодишно тревисто растение с право, окос­мено стъбло, високо до 70 см, и пълзящи коренови издънки. Листата са последователни, двойно- и тройноперести, ланцетовидни. Цве­товете са бели, събрани в кошнички, а те — в щитовидни съцветия на върха на стъблото. Периферните цветчета в кошничките са жен­ски, бели, езичести, с…

Read More

Брей, водогон — Tamus communis L. Сем. Брейови — Dioscoreaceae

Разпространение. Бреят се среща из храсталаците и го­рите главно в южната част на България до 1300 м н. в.

Описание. Многогодишно тревисто растение с влачещо се стъбло, дълго до 3 м. Коренът е голям и грудковиден. Листата са сърцевидни с дълги дръжки и с дъговидно жилкуване, отгоре тъмно-, отдолу — светлозелени. Цветовете са еднополови двудомни, събрани в съцветие грозд. Околоцветниците на мъжките цветове са жълтеникави, сраснати звънчевидно в…

Read More