svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Ръководството на АСП представи приоритетите пред всички териториални структури

Завърши цикълът от пет работни срещи на управленски екип от Агенцията за социално подпомагане (АСП) с ръководителите на териториалните поделения от страната. Последната от тези срещи бе във Варна и обхвана дирекциите от Североизточна България и Черноморието. Така в рамките на месец всички ръководни кадри от структурите на АСП  имаха възможност да се запознаят подробно с приоритетите в дейността на…

Read More

Защита на информацията

По подразбиране, комуникациите през Интернет са отворени и неконтролирани. Този факт е в конфликт с нуждите на цифровия бизнес, който изисква конфиденциалност и цялост на транзакциите. Все по-широкото приложение на електронния бизнес поставя на преден план въпроса за сигурността. Новините са пълни с доклади за Интернет сигурността, която е хиперкритична и се засилва убеждението, че Интернет бизнеса е опасен. Сигурността в Интернет прерасна във въпрос, касаещ бизнес стратегията на…

Read More

Стратегическо планиране. Същност на процеса. Основни етапи

Стратегическото планиране се появява като понятие в края на 60-те години на 20-ти век.
Стратегията представлява план за действие в конкретна ситуация за победа над опонента.
Стратегическия мениджмънт представлява средство за постигане и поддържане на своеобразния „обществен договор” между всички свързани по някакъв начин с функционирането на организацията. То е един непрекъснат процес, който се състои от серия дейности:
1.    стратегическо планиране;
2.    избор на стратегия;
3.    приложение;
4.    оценка;
5.    актуализация…

Read More

Организация. Формални и неформални организации

Понятието организация може да се разглежда от три гледни точки:
организацията е система;
всяка една организация е подсистема на обществото;
под организацията може да се разбира дейността по създаване на ред и подреденост в една система.
Има едно класическо определение за организацията на Бернард, според което организацията е група хора, дейността на която съзнателно се координира за достигане на обща цел или цели.
Формална организация е тази, която се създава…

Read More

Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството

В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване

–          парични потоци, осигуряващи дохода на държавата

Read More

Българска софтуерна компания направи промоция на бизнес платформа на световно изложение в Хановер

Българската софтуерна компания ОРАК направи световната промоция на своята иновативна бизнес платформа ОРАК R6 на провеждащото се от 2-ри до 6 март световно изложение за информационни технологии CEBIT, Хановер, съобщиха от компанията. Промоцията бе посветена на националния празник на България и бе съпътствана с жива демонстрация на възможностите на иновативната софтуерна платформа ОРАК R6 и атрактивно шоу. Платформата ОРАК R6 е ново…

Read More

Организация на дейността.Производство

Какво съдържа разделът?

В този раздел предприемачът трябва да опише организацията на производството на новия продукт. Необходимо е да бъдат посочени конкретните машини, съоръжения и технология, източниците на тяхното придобиване, квалификацията на работниците и суровините. Посочването на мес­торазположението на производството е необходимо за обосновка на транспортните разходи и комуникациите на новата дейност.

Каква е структурата на раздела?

Въпреки широкото и…

Read More

Нова технология за борба с рака

Революционна технология за лечение на рак разработиха учени от Австралия.
Новата терапия се нарича “Троянски кон”, защото наноклетки проникват “чрез измама” в туморните и ги “разоръжават”. После други наноклетки, пълни с лекове, вкарват в туморите химични вещества, които ги ликвидират. По принцип в раковите клетки се съдържа белтъчина, която не позволява на лекарствата да проникнат изцяло до клетъчните ядра и да ги ликвидират. Затова при химиотерапията на раково болните пациенти загиват както болни, така и здрави клетки. А ефектът невинаги…

Read More