svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Утвърдена е митодиката за реда за субсидиране на държавните и общински болници

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев утвърди Методиката за реда за субсидиране на държавните и общински болници за 2010 г. МЗ заплаща на тези лечебни заведения за различни дейности като психиатрична помощ, диализа, ТЕЛК, продължаващо лечение и рехабилитация и др. Субсидията за болнична помощ, се определя тримесечно за лечение на активна туберкулоза с мултилекарствена резистентност. Тя ще се извършва …

Read More

6200 нуждаещи се лица ще имат лични асистенти по втората фаза на проекта „Социална услуга за качествен живот“

От 1 февруари 2010 г. стартира приемането на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти за включване във втората фаза на  Проекта „Социална услуга за качествен живот“. По проекта се предвижда да бъдат обслужвани от лични асистенти общо 6200 нуждаещи се лица, от които 2 480 самотноживеещи хора и 3720 деца и лица с увреждания.

Кандидат-потребителите на услугата „личен асистент“ трябва да представят в…

Read More

Следете сроковете на социалната си оценка, съветват специалистите

От дирекция „Социално подпомагане“ в Севлиево уведомяват лицата, ползващи добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, че през тази година изтича срокът на голяма част от социалните оценки. Предвид това лицата трябва да проверят през кой месец изтичат пожизнените експертни решения на ТЕЛК, изготвени през 2005 година.

От социалната служба препоръчват на хората с увреждания месец преди това да подадат нова…

Read More