svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Значението на вида другарство

Процесуалю положение на Др
а)  при ОДр всеки от Др сам води делото си спрямо другата страня -доказателствената дйност е само за него, сроковете важат само за него, делото може да се прекрати само за него. Тук важи принципът зя самостоятелност на делата на другарите.
б)  при НДр действията на всеки от Др ползват и останалите Др, без да ся ги извършили. Тук важи принципът на тъждеството…

Read More

Значението на вида другарство.

Процесуалю положение на Др

а)  при ОДр всеки от Др сам води делото си спрямо другата страна-доказателствената дейност е само за него, сроковете важат само за него, делото може да се прекрати само за него. Тук важи принципът зя самостоятелност на делата на другарите.
б)  при НДр действията на всеки от Др ползват и останалите Др, без да ся ги извършили. Тук важи принципът на…

Read More