svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Акцизи

Те са косвени данъци, които се събират от потребителите чрез цените или при продажбата на стоки за масово потребление. Акцизите са една от формите на национално оборотно облагане.

Размерите на акциза за отделните акцизни стоки се определя с Тарифата на акцизите към Закона за акцизите. Дължимият акциз се определя на различни бази в зависимост от вида на стоката.

На облагане с акциз подлежат…

Read More

Елементи определящи величината на данъка

Това са данъчната основа, данъчната тарифа и сумата на данъка /величината на данъка/

1.Основа на данъка. Това е съвкупност от данни за съставките на облагаемата маса. Обикновено за основа на повечето данъци се използват изчислени или измерени данни; оценени обработени данни; или комбинирани /преброени и оценени /данни.

2. Данъчна тарифа. Тя може да се определи като съвкупност от принципи, определящи операциите, които трябва…

Read More