svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Продажба на имоти и вещи-държавна и общинска собственост

Съществено правомощие от съдържанието на правото на общинска собственост и правото на държавна собственост е разпореждането, т.е. изършването на правни действия, с които се прекратява правото на собственост или пък се учредяват вещни права и тежести. Тези действия са допустими само по отношение на имоти и вещи частна общинска собственост или частна държавна собственост, тъй като имоти и вещи публична държавна или общинска собственост не…

Read More