съдилища

Предмет и компетентен съд (чл. 196)

Предмет на въззивното обжалване (ВО) са всички първоинстанционни решения. Решенията на районните съдилища се обжалват пред окръжните съдилища, в чийто район се намират, а първоинстанционните решения на окръжните съдилища – пред апелативните съдилища, в чийто район се намират. Върховният касационен съд никога не е вьззнвна инстанция.

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ а)  Положителни: –  исковата молба да отговаря на условията по чл.98,99; –  спорът да е подсъден на сезирания съд: родовата подсъдност е абсолютна ППр; местната подсъдност е относителна ППр (проверява се само по отвод на ответника в първото заседание, с изкл. на тази по чл.83) –  страната, която извършва …

Предпоставки за редовно упражняване на ПИ Read More »

Родова подсъдност

Въпросът е: на кой съд като първа инстанция е подсъдно делото. Принцип – подведомствените на съдилищата граждански дела са подсъдни на районните съдилища (чл. 79). Изключения (чл. 80) – на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: а)  исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за …

Родова подсъдност Read More »

Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност

Подсъдност 1.  Понятие – подведомствените на съдилищата дела се разпределят между тях чрез правилата на подсъдността. 2.  Видове подсъдност: а) родова (материална, предметна) подсъдност – критерий е предметът на делото. Делата са две групи: –  подсъдни на районния съд като първа инстанция; –  подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. б)  Местна подсъдност – критерий …

Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност Read More »

Подведомственост и подсъдност

Подведомственост (чл. 6-11 ГПК) 1.  Подведомственост е правото и задължението на органа да издаде съответния държавен акт. 2.  Общата подведомственост на съдилищата по чл.6 ал. 1 обхваща осъдителните и установителните искове относно граждански права. Това са граждански дела, които съдилищата са длъжни да приемат (чл.2 ал. 1) само въз основа на чл.6 ал.1, без да …

Подведомственост и подсъдност Read More »

Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност

Подсъдност 1.  Понятие – подведомствените на съдилищата дела се разпределят между тях чрез правилата на подсъдността. 2.  Видове подсъдност: а) родова (материална, предметна) подсъдност – критерий е предметът на делото. Делата са две групи: –  подсъдни на районния съд като първа инстанция; –  подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. б)  Местна подсъдност – критерий …

Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност Read More »

Понятие за подведомственост

Подведомственост (чл. 6-11 ГПК) 1.  Подведомственост е правото и задължението на органа да издаде съответния държавен акт. 2.  Общата подведомственост на съдилищата по чл.6 ал. 1 обхваща осъдителните и установителните искове относно граждански права. Това са граждански дела, които съдилищата са длъжни да приемат (чл.2 ал. 1) само въз основа на чл.6 ал.1, без да …

Понятие за подведомственост Read More »

Преюдициално производство

Националните съдилища във всяка държава от ЕС имат задължение да следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС в своята държава. Съществува обаче риск съдилищата в различните държави да тълкуват законите на ЕС по различен начин. За да не се случва това е създадено „преюдициалното производство“. Това означава, че ако един национален съд има някакви …

Преюдициално производство Read More »

Свобода, сигурност и правосъдие

Гражданите на ЕС са свободни да работят и живеят във всяка държава от ЕС, което означава, че те трябва да имат еднакъв достъп до гражданското правосъдие навсякъде в Европейския съюз. Следователно националните съдилища трябва да си сътрудничат, така че да може едно съдебно решение за развод или за попечителство на дете, издадено в една държава …

Свобода, сигурност и правосъдие Read More »

Те всички искат да излязат от ареста

Два дни преди Нова година съдилищата работят сериозно по обжалване на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и в София, и в Пловдив, и в Бургас, а и по други градове на страната. Прави са хората – едва ли следственият арест е най-приятното място за празник в Новогодишната нощ. Пловдивският апелативен съд потвърди оставането в …

Те всички искат да излязат от ареста Read More »

Подсещат по телефона съдия, забравил да плати 1200 лева данък

София. Съдия в едно от районните съдилища в Североизточна България „забравил” да плати 1200 лева данък върху доходите си за 2009 г. Служителите в кол центъра на НАП го потърсили по телефона в съдилището, за да му напомнят за дълга и да го помолят да се издължи към хазната. Общо над 130 000 телефонни консултации …

Подсещат по телефона съдия, забравил да плати 1200 лева данък Read More »