svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
EK предприема действия, за да гарантира правото на справедлив съдебен процес в ЕС

Италиански турист участник в пътно произшествие в Швеция, на който не е било разрешено да говори с адвокат, владеещ италиански език, по време на съдебния процес, заподозрян поляк, който не е видял писмен превод на доказателствата, използвани срещу него във френски съд— такива неочаквани препятствия могат да доведат до несправедливи присъди при съдебни производства в други държави от ЕС.  Европейската…

Read More

Понятие за държавно управление

Държавното                        управление е              подзаконова юридиковластническа дейност    по    общо    ръководство, организация и контрол на всички сфери на обществения живот.

Държавното управление се разглежда в няколко насоки:

  1. държавно управление в тесен и в широк смисъл на думата;
  2. държавно управление в организационен и във функционален аспект;
  3. държавното управление съпоставено с местното самоуправление. В тази насока в административноправната наука съществуват различни тази дали местното самоуправление е държавна дейност или…

    Read More