svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Три „съвета“ — кой какъв е?

Три „съвета“ — кой какъв е?
Лесно е да объркате кой европейски орган какъв е, особено когато съвсем различни институции имат твърде сходни имена, като например тези три „съвета“.

Европейският съвет
Това е форум на държавните и правителствените ръководители на всички държави от ЕС и председателя на Европейската комисия. В зависимост от политическата система на отделната държава-членка, нейният представител е нейният президент и/или министър-председател. Европейският съвет…

Read More

Възникване и развитие на ЕС – Политически оганизации

Политическите организации се изграждат в контекста на стиму­лирането на политическия диалог и утвърждаването на ценностите на демокрацията. Главно място сред тях заема Съветът на Европа, създаден през 1949г. Сега в него членуват 43 държави, а седалището му е в Страсбург. Неговата функция е да следи за спазването на човешките права, утвърждаването на демокрацията и развитието на европейската културна традиция. Той търси средства за борба с…

Read More