svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Правоотношение в гражданското право.Понятие

Понятие.
Най – същественият белег на гр. правоотношение е неговата връзка с обективното право. Тази връзка възниква въз основа на определени юридически факти при наличието на правни норми м/у отделни правни субекти. Гр. правоотношение се определя като възникналата въз основа на правните норми от конкретен юридически факт връзка м/у равнопоставени субекти, която се състои от субективни права и правни задължения.
Гр. правоотношения имат две страни. Едната е…

Read More

Давност и преклузивни срокове гражданското право

Давност и преклузивни срокове.
Срокът в правото е конкретен период от време, който се определя от обективното право. Има срокове, които щом започнат да текат, следват ритъма на календара. Но има срокове, в правото, които могат да се спират или да не се зачита периодът до даден момент. Видове срокове: Съобразно с правното действие на един срок, той може да поражда или да прекратява субективни права…

Read More

Първично и производно придобиване.

Гр.пр. последици на различните юридически факти се характеризират с голямо разнообразие. Някои от тях представляват  пораждане, изменение, погасяване или прекратяване на субективни граждански права и задължения.
Юридическите факти и фактическите състави, които имат за последица пораждане на субективни права в имуществото на гр.пр. субекти се наричат придобивни основания. Юридическите постъпки също са уредени, като придобивни основания.
Съществено значение за юридическите факти – придобивни основания е деленето им…

Read More