структура

Към създаване на зона на европейското правосъдие

В момента в Европейския съюз работят много различни съдебни системи, всяка в границите на съответната държава-членка. Ако ЕС желае неговите граждани да имат еднакво разбиране за правосъдие, съдебната му система трябва да  бъде за тях улеснение в ежедневието, а не допълнителна тежест. Най-значимият пример за практическо сътрудничество в тази област е дейността на Евроюст, централната …

Към създаване на зона на европейското правосъдие Read More »

Салдото по консолидираната фискална програма към края на март е отрицателно в размер на 1 669,0 млн. лв.

Параметрите по изпълнението на КФП към края на първото тримесечие на 2010 г. очертават изоставане в приходите спрямо разчетите в Закона за държавния бюджет за 2010 г. главно в частта на данъчните приходи – ДДС, акцизи, корпоративните данъци и др. Основните фактори за по-песимистичното развитие на динамиката в приходите се свързват с настъпили промени в …

Салдото по консолидираната фискална програма към края на март е отрицателно в размер на 1 669,0 млн. лв. Read More »

Организирана мафиотска структура за незаконна хазартна дейност и пране на пари е задържана от служители на ГДБОП

Операцията е проведена тази нощ на територията на столицата и Гоце Делчев; Организирана мафиотска структура, занимаваща се с незаконна хазартна дейност и пране на пари бе разбита при операция на ГДБОП тази нощ на територията на София и  Гоце Делчев. На Аерогара-София е задържан лидерът на престъпната структура  Б.М. /29г./. Групата, базирана в Гоце Делчев …

Организирана мафиотска структура за незаконна хазартна дейност и пране на пари е задържана от служители на ГДБОП Read More »

В МТИТС се проведе заседание на смесена българо-румънска работна група

Смесена българо-румънска група, свързана със създаването на структура за управление, експлоатация  и поддръжка на втория мост на река Дунав при Видин – Калафат, се проведе в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Групата  бе председателствана от българския заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и от Еузебио Пистру, държавен секретар в Министерството …

В МТИТС се проведе заседание на смесена българо-румънска работна група Read More »

Оснcовни понятия, характеризиращи съвремените пазари

1.Пазарната конюктура – състояние на стоковия пазар, в-у който оказват жлияние комплекс от фактори, деистващи във взаимна връзка; 2.Пазарен обем – в-ната на реализираната продукция от конкретна пр-на структура за определен период на географски ограничен пазар; 3.Пазарен дял – изразява % съотношение м-у реализираната     Предлагането и търсенето, като елемент на П механизъм. Предлагането включва …

Оснcовни понятия, характеризиращи съвремените пазари Read More »

Теория на паричното търсене и предлагане

М. Фридмън и монетаристите сочат парите като фактор №1 на икономическото развитие. Основа на разсъжденията на М. Фридмън е постановката за количествената теория за парите, че количеството на средствата за обръщение определя равнището на стоковите цени. Търсене на пари М. Фридмън представя три важни аспекта на Търсенето на пари: –         богатството и неговите съставки; –         …

Теория на паричното търсене и предлагане Read More »

Разположение на малкия и средния бизнес

В процеса на организационното приспособяване на новата дейност към условията на външната среда новият собственик неизбежно стига до онзи момент, в който теоретичните хипотези и конструкции, анализи и прогнози, изводи и оценки се пречупват през призмата на конкретното физическо разполагане на новата дейност. За съжаление в преобладаваща част от справочните пособuя за навлизане в малкия …

Разположение на малкия и средния бизнес Read More »

Конкуренти

Какво съдържа разделът? Нека предприемачът да не живее с убеждението, че проучва своите конкуренти само поради създаването на бизнес плана. Това е само едно от приложението на получените конкретни данни. Той трябва да знае, че познаването на главните конкуренти, както и потенциалните производители на даден продукт е едно от най-важните условия за крайния успех в …

Конкуренти Read More »

Административното право

Административното право, като самостоятелен правен отрасъл, се характеризира със свой предмет и метод на правно регулиране. Предметът на административното право е свързан с регулирането на обществените отношения, които възникват, изменят се и се прекратяват, при разгръщане на държавното управление в страната, което най-общо може да се определи като подзаконова юридиковластническа дейност по общо ръководство, организация …

Административното право Read More »

До 15 март 2010 г. МЗХ ще внесе предложение в МС относно организацията и продажбата на тютюневи семена

Министерство на земеделието и храните ще предложи на Министерски съвет приемане на постановление за възлагане на Фонд “Тютюн” организацията и продажбата на произведени тютюневи семена в срок до 15 март 2010 г. по утвърдени от Управителния съвет на Фонд “Тютюн”  продажни цени. Тъй като от 2010 г. безвъзмездното предоставяне на тютюневи семена на производителите отпадна, …

До 15 март 2010 г. МЗХ ще внесе предложение в МС относно организацията и продажбата на тютюневи семена Read More »

Активи и активни операции на банката. Видове активи, структура на активите.

І. Структура на активите. Съществуват 4 основни групи активи: 1) Налични средства и приравнени към тях – тук се включват: банкнотите и монетите, резервите в ценни книжа, остатъците по сметки в други банки, чекове, платежни документи и др. Обикновено делът на банкнотите и монетите е малък, понеже се правят разходи по охрана и застраховката им …

Активи и активни операции на банката. Видове активи, структура на активите. Read More »