svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Право на задържане в гражданското право

Въпреки изискуемостта на задължението Дл. има понякога право да задържи дължимото. З-нът признава на Дл. такова право на задържане, ако той има с\у Кр. си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича задължението му.Ако такава е обстановката, Дл. може да откаже изпълнение на задължението си до едновременно насрещно изпълнение от страна на Кр.
Като отказва да изпълни, Дл. иска по този начин да обезпечи…

Read More

Изпълнение.Същност

Същност.Всяко ПО включва и облигационно възниква, за да породи определено действие, определени права и задължения. След като възникнат правата трябва да се упражняват, а задълженията да се изпълняват.
Доброволното осъществяване на дължимия резултат наричаме изпълнение, а изпълнението на паричните задължения- плащане.
Изпълнението на задължението има за последица погасяване на обл. отношение, защото ч\з изпълнението крайната цел на ПО е постигната- задоволяване на интереса на кредитора. Изпълнението е…

Read More

Тютюнопроизводителите ще се подпомогат по нова схема

Тютюнопроизводителите ще бъдат подпомагани по нова схема през тази година – по директните плащания, заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по повод неверните твърдения на депутата от „Коалиция за България” Корнелия Нинова, че правителството води политика за ликвидиране на сектора. „Министерство на земеделието и храните твърдо е решено да спазва европейските регламенти и да не допуска изплащане на нерегламентирани държавни помощи. Именно…

Read More