svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Кредитен мениджмънт

Кредитния мениджмънт включва 5 етапа:
установяване на нормални условия на продажба – определя се продължителността на платежния период и р-ра на отстъпката;
юридическо оформяне на взаимоотношенията с купувача;
оценка на кредитоспособността на клиента;
установяване на разумни граници на кредита – кредитния лимит се увеличава до тогава, докато вероятността да плати клиента, отговаряща на очакваната Пч, надхвърли вероятността да не плати, отговаряща на разходите за стоките;
събиране на вземанията по кредита.

Read More

Технология на митническия контрол по износа при юридическите лица.

Има три етапа: първичен документален контрол, първичен ефективен контрол, граничен контрол.

Митнически контрол по временните режими. Основен принцип на митническия контрол по временните режими е предотвратяването на отклонението  на стоките от временното им пребиваване. Принципите на този контрол са свързани с:
недопускане на редовен внос под формата на временен
недопускане ощетяването на бюджета
възможността за бързо преоформяне на временния режим в основен

Технология на митническия контрол по временните режими включва:
контрол…

Read More

Митнически контрол

Митническият контрол представлява система от дейности предхождащи процеса на обмитяването на стоките. Той цели да се осигури пълното обмитяване на стоките и в същото време да не се допуска контрабандно движение на стоки.
Обект на митническия контрол е движението на стоките от границата до техния собственик. за осъществяването на това е изградена митническа администрация, която е основния субект на митническия контрол.
1.Митнически контрол по вноса – най-важната…

Read More