Стабилитет на решението

Стабилитет на решението – настъпва постепенно и се състои в: 1.  Неизменимост от съда, който го е постановил (чл.192 ал.1) -настъпва с обявяването му. 2.  Необжалваемост – тя се състои в неотменимост на Р от въззивната и касационната инстанция по реда на редовното обжалване. С нея Р влиза в сила и възникват последиците, които законът …

Стабилитет на решението Read More »