svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Активи и активни операции на банката. Видове активи, структура на активите.

І. Структура на активите.

Съществуват 4 основни групи активи:

1) Налични средства и приравнени към тях – тук се включват: банкнотите и монетите, резервите в ценни книжа, остатъците по сметки в други банки, чекове, платежни документи и др. Обикновено делът на банкнотите и монетите е малък, понеже се правят разходи по охрана и застраховката им и те не носят доход. Поради несъответствие между…

Read More