svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Другарство в искови процес.Другарство

Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения.
2.  Учредяване (възникване):
а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица;
б)  впоследствие (последващо Др), напр:
– когато в типичния исков процес една от страните почине и на…

Read More

Доказване на установителните искове и защита на ответника

Процесуалните действия на съда и страните в открито съдебно заседание не се различават от тези по ревандикационния иск, но при установителните искове въпросът за владението не се изследва. При доказването важат общите правила за разпределение на доказателствената тежест ­ всеки доказва тези факти, от осъществяването на които черпи благоприятни последици. Ищецът по положителния установителен иск доказва фактите, от които произтича активната му материалноправна легитимация. Достатъчно…

Read More