Инициативи на ЕС

Инициативите на ЕС са специална форма на подпомагане, която Комисията развива и предлага на страните-членки. Те се прилагат от ЕС и се ко-финансират от структурните фондове с цел решаването на специфични проблеми с общоевропейско значение. При реализацията им се разработват мерки за постигането на по-висока „добавена стойност“ в сравнение с другите мерки, финан­сирани от структурните […]

Инициативи на ЕС Read More »