svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Икономическа конюктура

Какво съдържа разделът?

Разделът има задачата да даде отговор на читателя за това доколко но­вият предприемач познава своята икономическа среда, кои икономически, политически и социални фактори наблюдава и по какъв начин прави това.

Новият предприемач не живее под „чадъра“ на държавата или друга го­ляма организация. По този причина той е принуден да ежедневно, ежечасно да следи множеството производствени, финансови, пазарни, политически, социални и…

Read More

Европейският контекст на МСП

Проявява в следните насоки:

-Структурни- развитие на високотехнологични и еколо­гично ориентирани отрасли и производства. Иновацион­ната природа на МСП се проявява в 3 основни направле­ния- участие в реализацията на изследванията, продуктовата диверсификация и маркетинг на износа.

-Външноикономически- осъществяване на експанзия на определени пазари и заемане на пазарни ниши. Фактор за това са ниските разходи и високата производителност, както и предлагането на висококачествени продукти. За…

Read More