svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Законът за животновъдството разграничава ферма от лично стопанство
След одобрените от Министерски съвет промени в Закона за животновъдството, те влизат за одобрение в Народното събрание. В Закона се регламентират следните понятия:

„Животновъден обект” е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни. Обектите, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и…

Read More