svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове владение

С оглед на обема на фактическата властвладението бива:
-пълно владение- тогава, когато владелецът упражнява такава фактическа власт, такива въздействия върху вещта, каквито може да извършва и собственикът. Владелецът в пълен обем владее ползва и се разпорежда с владяната от него вещ.е
-ограничено владение: владелецът осъществява фактически действия, които по обем съответстват на едно ограничено вещно право, напр. право на строеж , право на ползване и др. възможно…

Read More

Видове сервитути

Видове сервитути:
С оглед основанието за въникването им;
–  закони
-сервитути, които се учредяват с волеви акт и отговарят на родовите признаци на сервитутите.
С оглед на правомощията които съдържат и начина по който се учредяват се делят:
положителни при които носителят на вещното право има правомощието да извършва или да предизвиква извършването на определени действия в самия обременен имот, а собственикът на обременения имот има задължението да ги търпи.
отрицателни…

Read More

Право на собственост.Същност

Правото на собственост е призната и гарантирана от закона възможност на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда фактически и юридически с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от въздействия спрямо нея.
Вещното право на собственост дава най – пълна юридическа власт върху една вещ. Това е най – обширното вещно право. Съдържанието на правото на собственост…

Read More

Ограничения на правото собственост

Съгласно чл. 50 от ЗС – Собственикът на недвижим имот не може да извършва такива действия в своя имот, с които се създават пречки за използуването на съседния имот по-големи от обикновените. Освен законовите ограничения могат да се създадат такива и по договорен път.
Собственикът на недвижим имот трябва да търпи редица ограничения свързани с правото на собственост на трети лица, главно на собствениците насъседните имоти…

Read More

Смесване нa формалните с неформалните отношения във фирмата

Тази грешка, твърде честа в практиката на управлението на малкия бизнес, се среща в няколко разновидности:

•           смесване на роднински или приятелски със служебни отношения

Още със самото стартиране на бизнеса собственикът му се сблъсква с един основен проблем в yправлениетo – този за доверието. На кого да има доверие, кому да се довери, на кого да остави касата, склада и пр. въпроси ежеминутно, ежечасно се въртят в главата…

Read More

Въоръжен грабеж разкриха за броени часове криминалисти от Девето РУМВР и сектор “Грабежи” при СДВР

Въоръжен грабеж разкриха за броени часове криминалисти от Девето РУМВР и сектор “Грабежи” при СДВР. На 13 февруари, около 19 часа в магазин за хранителни стоки в ж.к. “Връбница” нахлули двама мъже, а трети с маска на лицето застанал пред вратата на търговския обект. Нападателите заплашили продавачката с пистолет и отмъкнали оборота от 800 лева. Минути по-късно тримата се качили в чакащия ги наблизо автомобил…

Read More