svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Други институции и органи в ЕС

а)    Съд
Съдът на Европейските общности, със седалище в Люксембург, е съставен от по един съдия от всяка страна в ЕС, подпомагани от осем генерални адвокати. Те се назначават въз основа на общо споразумение между правителствата на държавите-членки за мандат от шест години, който може да бъде подновен. Тяхната независимост е гарантирана. Задачата на Съда е да следи за спазването на европейското законодателство, наред с правилното…

Read More

Проф. Хендрик Фер, експерт от Европейската сметна палата, изнесе лекция-обучение за одит на Структурните фондове

25 февруари 2010 г. се проведе лекция-обучение за одит на Структурните фондове. Лекцията изнесе проф. Хендрик Фер, експерт от Европейската сметна палата, който е в България по покана на председателя на Сметната палата, проф. Валери Димитров.
На лекцията присъстваха членове на Сметната палата, одитори, извършващи одити, свързани с усвояването на Структурните фондове.

Проф. Фер разгледа темите за контролните системи на ЕС…

Read More

Сметна палата

Тя осъществява контрол върху приходите и разходите, правени съобразно регулациите в ЕС, и финансовото управление на бюджета на Съюза.

Сметната палата се състои от по един представител на всяка страна- членка. Те се избират за 6 години с квалифицирано мно­зинство от Съвета след консултации с Европейския парламент и могат да бъдат преизбирани. Предвид факта, че представляват ин­тересите на Съюза, те трябва да бъдат напълно…

Read More