svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Консолидиране на резултатите

Консолидиране на резултатите – националните счетоводства препоръчват ограничаване на консолидацията до сметките за резултатите на дружеството.Тази консолидация изисква предварително елиминиране на:
– печалбите реализирани от дружествата на групата включени в запасите на други дружества
– дивидентите платени от едно дружество на друго дружество в групата
– на еднакви операции по покупко-продажба от групата
Не рядко принципа на доброволността при създаването на групи не е водещ.Тогава се налага сливане или…

Read More