Човешкият организъм – Енергии идващи от Слънцето

Всяка физическа енергия е проявление на Бога. Енергията на нашия физически, умствен и морален живот идва от Слънцето. Аз не говоря за физическото слънце, за този диск, който виждаме, а за другото слънце, което е невидимо (зад физическото), то произвежда всички невидими резултати. Живите същества са врати, проводници на енергии. През човека, като през най-висша […]

Човешкият организъм – Енергии идващи от Слънцето Read More »